sunnudagur, 28. febrúar 2010

Styrkjum fullveldi Íslands

Í rúm fimmtán ár hefur Ísland verið aðili að EES. Kostir þess samstarfs fyrir Ísland hafa lengst af verið óumdeildir. Það er mikil mótsögn í Evrópuumræðunni hér á landi, því að þrátt fyrir allt jákvæða sem Evrópusamstarf hefur þó fært okkur, þá er andstaðan engu að síður hatrömm og í reynd órökrétt miðað við þá reynslu okkar.

ESB er samband frjálsra og fullvalda ríkja. Þeir sem andmæla aðild Íslands að ESB búa til alls kyns grýlur og hindranir sem að þeirra mati ættu að standa í vegi fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu, t,d, fullveldisafsal. Í hefðbundinni skilgreiningu fullveldis er gengið út frá því að hið þrískipta ríkisvalds lúti allt innlendri stjórn. Fullveldi og frelsi manns á eyðieyju er merkingarlaust eins og fullveldi þjóða er merkingarlaust án samhengis við tengsl þeirrar þjóðar við aðrar.

Aðild Íslands að ESB kallar á að stjórnarskránni verði breytt þannig að hún endurspegli skýra heimild til ríkisstjórnar og Alþingis að framselja hluta fullveldisins til yfirþjóðlegrar stofnunnar eins og ESB. Hafa ber í huga í þessu samhengi að íslensk löggjöf er almennt undir miklum erlendum áhrifum. Það hefur farið framhjá ESB-þjóðum eins og til dæmis Frakklandi, Bretlandi og Þýskalandi, að þær hafi glatað fullveldinu vegna ESB aðildarinnar.

Regluverkið er algengasti skotspónn andstæðinga Evrópusambandsaðildar. Regluverk ESB felur í sér töluverða einföldun og sparnað ef betur er að gáð. Eitt regluverk í stað 27 aðgreindra um sambærileg mál. Sameiginlegt regluverk á vegum ESB eykur þannig á gegnsæi og skilvirkni.

Í alþjóða samstarfi almennt og Evrópusamstarfi sérstaklega geta fulltrúar Íslands fært rök fyrir máli sínu. Það er alltaf meginmarkmið að ná sátt í málum og þau skipti sem atkvæðagreiðsla hefur farið fram þar sem reynt hefur á atkvæðavægið eru fá. Ef eitthvað, þá hefur hallað á stóru ríkin í þeim efnum.

Aðal mótrök andstæðinga aðildar að ESB snúa hins vegar að sameiginlegu sjávarútvegstefnu bandalagsins. Á Íslandi er engin tilbúin til þess að gangast undir sameiginlegu fiskveiðistefnuna að óbreyttu. Ísland býr við þann kost í sjávarútvegsmálum að vera fyrir löngu búin að ná og uppfylla markmiðum stefnunnar um t.d. sjálfbærni og verndun stofna. Sameiginleg fiskveiðistefna ESB er í grundvallaratriðum eins og fiskveiðistefna Íslands hvað varðar sameiginlega fiskistofna. Það er á þeim grunni sem til hennar er stofnað.

Sameiginleg fiskveiðistefna ESB er í raun undantekning hvað varðar auðlindastjórnun innan þess. ESB sem slíkt ræður ekki yfir eða á neinar auðlindir. Og það stendur ekki til. Olíulindir Breta og Dana eru breskar og danskar.

Íslenskur landbúnaður mun áfram leika lykilhlutverk á ferskvörumarkaði hér á landi. Samkeppnisstaða landbúnaðarins er að mínu mati vanmetin. Ef íslenskur landbúnaður fær eðlilegra rekstrarumhverfi þá er honum allir vegir færir. Höfum enn frekar í huga að ESB ríkið Danmörk, með litlar sem engar auðlindir og skandinavískt skattaumhverfi er stórveldi á alþjóðamörkuðum með unnar landbúnaðarvörur.

Það sem síðan skiptir öllu máli fyrir bæði íslenskan sjávarútveg og landbúnað í tengslum við aðildarviðræður að ESB er sú staðreynd að í aðild felst eina fyrirsjáanlega tækifæri íslendinga til þess að opna á stóran erlendan markað með fullunnar vörur. Allt slíkt er í dag takmörkunum háð sem myndu falla niður við aðild

3 ummæli:

gosi sagði...

Landbúnaðarumræðan minnir mig á umræðuna sem var í gangi hér suðurfrá þegar rafverktakar fengu loksins að vinna hvar sem var óháð búsetu. "Vondu rafverktakarnir" úr reykjavík myndu hirða alla vinnuna af þeim sem hér byggju, og þeir allir með tölu verslast upp og deyja.
Staðreyndin varð hins vegar önnur,það opnaðist margfalt stærri og öflugri markaður sem hefur gjörbreytt stöðunni til mikilla hagsbóta fyrir alla.
Hvað skiptir það hinn venjulega launamann hvort Friðrik Arngríms sitji í samninganefnd um flökkustofna eða ekki, eða hvort "vondir útlendingar" fjárfesti í íslenskum sjávarútvegi, er ekki íslenskur sjávaútvegur veðsettur erlendis upp í rjáfur nú þegar?? Og er ekki verið að hamast í að fá hingað erlenda fjárfesta?? Svo væri nú vinargreiði að slá á þráðin til þessara evrópuþjóða og láta þá vita að þær eru ekki lengur fullvalda þjóðir.

Nafnlaus sagði...

Eru bara birtar athugasemdir sem samræmast skoðunum þínum Guðmundur?

Guðmundur sagði...

Það eru allar skoðanir birtar, eins og stendur á forsíðu. Svo framarlega að þær snúist um innihald viðkomandi pistils.

Ástæða þess að ég setti þá hömlu á birtingu að ég þyrfti að samþykkja hana áður en hún birtist, var sú að það ruddust inn í hvert sinn sem pistill birtist um 20 - 30 ritsóðar mað allskonar svívirðingar um menn og málefni, sem ekki kom vitrænni umræðu neitt við.

Ég vinn fulla vinna og er mikið á ferðinni, þannig að stundum leið nokkur tími þar til ég gat hreinsað til í athugasemda dálki.

Þegar mér fóru að berast hótanir um málsóknir vegna meiðyrða og fleira á þann veg, þá setti ég þessa samþykktar hömlu á.

Ég var að spá að loka alveg fyrir ath.s en ákvað að fara þessa leið. Hún hefur virkað fínt. Ritsóðarnir hurfu samstundis og það er hægt að telja á fingrum annarrar handar þær aths. sem ég hef ekki birt.