miðvikudagur, 9. janúar 2008

Kjarasamningar á byrjunarreit

Við undirbúning viðræðna í desemberbyrjun var ákveðið að láta reyna á hvort samstaða næðist milli aðila vinnumarkaðs og stjórnvalda um verulega hækkun launa og ráðstöfunartekna þeirra sem minnst mega sín. SA spilaði út krónutöluhækkun á lægstu taxta og ákveðna launatryggingu til handa þeim sem ekki hefðu fengið launaskrið umfram sett mörk.

Stéttarfélögin tóku jákvætt í að skoða þessa leið að því tilskildu, að ríkisstjórnin myndi beina skattalækkunum í þann farveg að tryggja auknar ráðstöfunartekjur láglaunafólks. Með því næðust þau lágmarksmarkmið sem stéttarfélögin höfðu sett sér um aukningu ráðstöfunartekna þeirra sem voru á lægstu töxtunum. Augljóst var jafnframt þessu að stórir hópar meðal iðnaðarmannahópanna og innan VR myndu fá litlar launahækkanir, en féllust á að taka þátt í þessu sérstaka átaki á grundvelli.þess að væri leið til þess að ná verðbólgu niður.

Nú er liðinn einn mánuður frá því að tillögur stéttarfélaganna voru kynntar ríkisstjórn og hafa viðræður legið niðri. Á meðan hafa nokkrir stjórnarþingmenn farið mikinn í fjölmiðlum gegn þessum tillögum. Þeir vildu viðhalda stefnu stjórnvalda undanfarinna 8 ára og lækka skatta mest hjá þeim tekjuhæstu. Framkvæmdastjóri SA gekk svo fram fyrir skjöldu nú fyrir helgi og gagnrýndi tillögur ASÍ og vildi að skattleysismörkin yrðu frekar hækkuð um nokkur þúsund kr. og þannig að þau skiluðu sér upp allan tekjustigann. Hækkun persónuafsláttar yrði samkvæmt þessu vitanlega töluvert lægri en tillögur ASÍ hljóðuðu upp á og stærsti hluti tekjutaps ríkissjóðs skilaði sér til hinna tekjuhæstu.

ASÍ fékk svo í kjölfar þessa loks í gærkvöldi svar frá ríkisstjórninni, þar sem fallist á tillögur SA og tillögum ASÍ hafnað. Fram kom að ríkisstjórnin hefði markað sér stefnu um að halda áfram á þeirri leið að lækka tekjuskatt flatt og skila skattalækkun mest til hinna tekjuhæstu. SA og ríkisstjórnin var það vitanlega fulljóst að verið var að koma í veg fyrir sameiginlegt átak um að hækka lægstu laun sérstaklega og auka ráðstöfunartekjur þeirra sem minnst mega sín.

Samningaviðræður eru því komnar á byrjunareit og landssamböndin fara fram í sitthvoru lagi. Líklegt verður að telja nú verði stefnt á skammtímasamninga, þar sem ljóst er að þetta mun leiða til enn meiri óróa í efnahagfslífinu, sem hefur þó verið ærinn undanfarið.

Eins og kunnugt er þá hafa stjórnmálamenn hafa byggt upp væntingar um miklar launahækkanir hjá hópum í umönnunargeiranum og meðal kennara. Kjarasamningar þessara hópa renna út eftir rúman mánuð.

Efnahagsstefna stjórnvalda hefur valdið mörgum hugarangri og sá hausverkur hefur nú vaxið um allan helming.

3 ummæli:

Nafnlaus sagði...

Það var ekki góð hugmynd að flækja skattkerfið með viðbótarþrepi. Það veldur alltaf vandræðum, sérstaklega hjá þeim sem eru á mörkunum á lægra þrepinu og því hærra. Þá fá þeir kannski 20 þús. kr. hærri laun sem lyftir þeim upp úr lægra þrepinu en skatturinn hækkar um 30 þús. vegna þess að farið er að taka hærri prósentu af heildarlaunum viðkomandi. Þetta er ekki góð hugmynd.

Ef fólk vill koma fjármunum til þeirra lægst launuðu ætti frekar að hækka t.d. húsaleigubætur, vaxtabætur, barnabætur o.þ.h. Þær eru hvort eð er tekjutengdar og ætti því að vera auðvelt að hækka þær eingöngu hjá lægstlaunuðustu hópunum. Það er mun gegnsærri aðgerð og skapar ekki óþarfa flækjustig.

Guðmundur sagði...

Í þeirri hugmynd sem unnið var með ekki verið að semja um annað skattþrep. Það var horfið frá því, eins og má lesa í fyrri pistlum mínum. T.d. Staðan í kjaraviðræðum um áramótin sett inn 30. des.

Nafnlaus sagði...

Sæll Guðmundur, Ég var ekki búinn að lesa þessa ágætu yfirsýn 30.12.
Í dag er persónuafslátturinn kr. 34.034 og staðgreisluprósentan 35,72%. Það þýðir að miðað við að greiða ekki skatta af kr. 150 þús. þá er persónuafslátturinn kominn í kr. 58.875.
Samkvæmt pistlinum átti þessi afsláttur að fjara út við 300 þús.
Þýddi það að við 300 þús. væri persónuafslátturinn orðinn kr. 34.034 eða kr. 0?